​MÜMİN FAYDASIZ SÖZLERDEN VE LÜZUMSUZ İŞLERDEN UZAK DURUR

​MÜMİN FAYDASIZ SÖZLERDEN VE LÜZUMSUZ İŞLERDEN UZAK DURUR

Muhterem Müslümanlar! Okuduğum ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor: "Muhakkak ki müminler kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki, nama...
Engelleri Hep Birlikte ve Sevgiyle Aşalım

Engelleri Hep Birlikte ve Sevgiyle Aşalım

Muhterem Müslümanlar! Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Şüphesiz biz insanı en güzel biçimde yarattık."[1] ...
Mümin, Faydasız Sözlerden ve Lüzümsuz İşlerden Uzak Durur

Mümin, Faydasız Sözlerden ve Lüzümsuz İşlerden Uzak Durur

Muhterem Müslümanlar! Okuduğum ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor: "Muhakkak ki müminler kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki, nama...
Şiddet İnsan Onuruyla Asla Bağdaşmaz

Şiddet İnsan Onuruyla Asla Bağdaşmaz

Muhterem Müslümanlar! Hicretin onuncu yılıydı. Resûl-i Ekrem (s.a.s) ve güzide ashabı hac ibadeti için şehirlerin anası Mekke'de buluşmu...
İbadet Allah ile Kul Arasındaki Kutlu Bağ

İbadet Allah ile Kul Arasındaki Kutlu Bağ

Muhterem Müslümanlar! İslâm nurunun Mekke topraklarını aydınlatmaya başladığı günlerdi. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), Kabe'nin yanındak...
İnsan İmanla Yücelir

İnsan İmanla Yücelir

Muhterem Müslümanlar! Yüce Rabbimiz, bizlere sayamayacağımız kadar bol ve güzel nimetler verdi. Ancak, bu nimetler içinde öyle bir nimet var...
Yaşlılarımıza Vefa, Rahmet ve Mağfiret Vesilemizdir

Yaşlılarımıza Vefa, Rahmet ve Mağfiret Vesilemizdir

Muhterem Müslümanlar! Mekke'nin fethedildiği gündü. Hasret sonra ermiş, Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) ve güzide ashabı yıllar sonra Mekk...

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar